HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM TRÊN MÁY GARMIN

HIGHMARK SECURITY HƯỚNG DẪN SỬDỤNG BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM TRÊN MÁY GARMIN Lưu ý: tài liệu này được biên soạn nhằm giúp người sửdụng bản đồViệt Nam trên máy Garmin khai thác hiệu quảtoàn bộtính năng của bản đồ. Đây không phải là tài …

Đọc tiếp

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu máy định vị GPS Garmin sang AutoCAD

HighMark Security giới thiệu phần mềm chuyển đổi dữ liệu máy định vị GPS Garmin sang AutoCADGPS2CAD là một phần mềm GPS chuyên dụng cho máy định vị Garmin được thiết kết giao diện chuyên nghiệp cho mục đích thu thập thông tin hiện trường …

Đọc tiếp