HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM TRÊN MÁY GARMIN

su-dung-phan-mem-may-dnh-vi-garmin

HIGHMARK SECURITY HƯỚNG DẪN SỬDỤNG BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM TRÊN MÁY GARMIN

Lưu ý: tài liệu này được biên soạn nhằm giúp người sửdụng bản đồViệt Nam trên máy Garmin khai thác hiệu quảtoàn bộtính năng của bản đồ. Đây không phải là tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Garmin, vì vậy cần tham khảo các tài liệu kèm theo máy. Tài liệu có thểkhông chính xác cho các phiên bản bản đồ đặc biệt, hay bản đồdo các tổchức khác thực hiện.  Tất cảthông tin trong tài liệu là tham khảo và những cách thức mà chúng tôi đềnghị.  Đọc giả và người sửdụng máy GPS chịu trách nhiệm hoàn toàn vềnhững kết quảdẫn đến khi thao tác trên thiết bị.

Link tải HƯỚNG DẪN SỬDỤNG BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM TRÊN MÁY GARMIN

Theo http://www.gpsclub.vn/VN/GARMIN/

Viết một bình luận