Giải pháp quản lý phần mềm hệ thống địa điểm định vị GPS

Giải pháp quản lý phần mềm hệ thống địa điểm định vị GPS

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM GPS_LMS

I.Tổng thể giải pháp:GPS_LMS là giải pháp quản lý hệ thống địa điểm ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS) trên nền tảng Công nghệ và Thiết bị định vị Garmin.

Trên mỗi phương tiện vận tải sẽ được gắn một Thiết bị GPS dẫn đường Garmi Nuvi. Trên thiết bị được cài đặt sẵn Phần mềm dữ liệu bản đồ Garmin VietnamMap chính hãng do Công Ty TNHH Bình Hy cung cấp.

Thông qua cổng giao tiếp giữa Thiết bị Garmin Nuvi với Phần mềm hệ thống, bạn sẽ quản lý được Hệ thống địa điểm giao nhận vận tải hàng hoá, Kênh phân phối, đại lý, cửa hàng bằng việc Quản lý địa điểm  Quản lý lộ trình giao nhận hàng hoá một cách tối ưu nhất.

Dựa trên dữ liệu các địa điểm giao nhận hàng hóa được tạo trên nền bản đồ số, Phần mềm cho phép tạo lộ trình đi qua các địa điểm đó. Trên danh sách các lộ trình đã tạo, cho phép khởi tạo ngày và giờ khởi hành cho mỗi lộ trình, khởi tạo thời gian chờ (thời gian dự kiến lưu lại tại các điểm trong hành trình). Cho phép người dùng tùy chọn in hay kết xuất kế hoạch mỗi lộ trình ra các định dạng file PDF/Word/…

Thiết bị dẫn đường thông minh Garmin Nuvi sẽ tự động hướng dẫn đường đi cho lái xe qua các địa điểm đã tạo trong lộ trình với chế độ tìm và dẫn đường nhanh nhất, chính xác nhất, giúp tối ưu hóa năng suất sử dụng của từng xe, tiết kiệm chi phí vận tải cũng như lưu trữ thông tin địa điểm/khách hàng/lộ trình một cách đầy đủ nhất.

Sau khi kết thúc lộ trình, phần mềm cho phép kết xuất dữ liệu từ thiết bị dẫn đường Garmin Nuvi đến hệ thống để kiểm tra đối chiếu giữa kế hoạch lộ trình đã vạch ra với thực tế đường đi (Offline Tracking).

Cho phép người dùng trích xuất dữ liệu về thời gian, quảng đường, khoảng cách, chi phí tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe theo ngày/tuần/tháng/năm.

Giải pháp còn ứng dụng trong quản lý hệ thống địa điểm các trạm máy ATM, phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Giúp theo dõi bảo dưỡng bảo trì cũng như lưu trữ thông tin hệ thống.

Ngoài ra, giải pháp có thể ứng dụng trong quản lý các trạm BTS, cáp viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, điện lực,…II. Chức năng giải pháp1. Quản lý địa điểm (Waypoint)

a. Tạo địa điểm

 • Cho phép người dùng tạo mới địa điểm dựa trên thông tin vị trí (Kinh độ, vĩ độ – Long/Lat) và cập nhật thông tin chi tiết về địa điểm trên nền bản đồ số: Tên, địa chỉ, điện thoại, phân loại,…


Ảnh 1: Tạo địa điểm

b. Xem thông tin địa điểm:

 • Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết và vị trí địa điểm trực quan trên nền bản đồ số.


Ảnh 2: Xem thông tin chi tiết địa điểm

c. Xóa địa điểm trong danh sách:


Ảnh 3: Xóa địa điểm

d. Xem vị trí địa điểm trên bản đồ số:


Ảnh 4: Xem vị trí của địa điểm trên bản đồ

e. Quản lý danh sách địa điểm:

 • Cho phép người dùng quản lý danh sách địa điểm đã tạo được phân loại theo tiêu chí do người dùng tự định nghĩa (Khu vực, sản phẩm,…)


Ảnh 5: Danh sách địa điểm Ảnh 6: Danh sách địa điểm xem theo phân loại

2. Quản lý lộ trình (Route)

a. Tạo lộ trình đi qua các địa điểm

 • Cho phép người dùng tạo lộ trình đi qua các địa điểm có trong danh sách hay bất kỳ vị trí nào do người dùng click chọn trên bản đồ.


Ảnh 7: Khởi tạo lộ trình


Ảnh 8: Thêm và sắp xếp các địa điểm cần đi qua trong kế hoạch lộ trình

b. Xem thông tin chi tiết lộ trình

 • Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về lộ trình được hiển thị trực quan trên nền bản đồ số, thông tin chi tiết về đường đi qua các điểm, thời gian và khoảng cách đến các điểm và tạo các ghi chú cần thiết cho lộ trình đó.
 • Lộ trình có thể là các địa điểm giao hàng, các đại lý, chi nhánh, phòng giao dịch,…


Ảnh 9: Sơ đồ đường đi qua các điểm trong lộ trình
Ảnh 10: Danh sách các điểm lộ trình đi qua

Ảnh 11: Thông tin chi tiết về đường đi qua các điểm trong lộ trình

c. In và kết xuất kế hoạch lộ trình ra các định dạng file PDF/Word/…

 • Cho phép người dùng tùy chọn in hay kết xuất kế hoạch lộ trình đã chọn ra các định dạng file PDF/Word/…

Ảnh 12: Tùy chọn kết xuất lưu trữ lộ trình đã chọn ra file PDF/Word/…

Ảnh 13: Bảng in kế hoạch lộ trình

Ảnh 14: Bảng in kế hoạch lộ trình đã chọn thể hiện trên bản đồ

d. Quản lý danh sách lộ trình đã tạo


Ảnh 15: Danh sách lộ trình

III. Tích hợp dữ liệu với thiết bị dẫn đường thông minh GPS Garmin Nuvi

1. Tích hợp dữ liệu địa điểm

a. Xem danh sách các địa điểm đã tạo trên Garmin NuviẢnh 16: Danh sách địa điểm được tích hợp trên Garmin Nuvi

b. Xem thông tin vị trí 1 địa điểm bất kỳ trên bản đồ Garmin Nuvi


Ảnh 17: Xem vị trí địa điểm trên Garmin Nuvi

c. Danh sách địa điểm được phân loại trên Garmin Nuvi


Ảnh 18: Danh sách địa điểm được phân loại trên Garmin Nuvi

2. Tích hợp lộ trình

a. Xem danh sách lộ trình đã tạo được tích hợp trên Garmin Nuvi


Ảnh 19: Danh sách lộ trình được tích hợp trên Garmin Nuvi

b. Định nghĩa các thông số để bắt đầu chuyến hành trình

 • Khởi tạo ngày và giờ khởi hành cho lộ trình đã chọn


Ảnh 20: Thiết lập ngày và giờ khởi hành

 • Khởi tạo thời gian chờ (thời gian dự kiến lưu lại tại các điểm trong hành trình)

Ảnh 21: Thiết lập thời gian lưu lại dự kiến tại các địa điểm
 

Ảnh 22: Thông tin kết quả lộ trình sau khi thiết lập các thông số

 • Sau khi định nghĩa, thiết bị dẫn đường thông minh Garmin Nuvi sẽ tự động hướng dẫn đường đi cho bạn qua các địa điểm đã tạo trong lộ trình với chế độ tìm và dẫn đường nhanh nhất, chính xác nhất.
 • Sau khi kết thúc lộ trình, phần mềm cho phép kết xuất dữ liệu từ thiết bị dẫn đường Garmin Nuvi đến hệ thống để kiểm tra đối chiếu giữa kế hoạch lộ trình đã vạch ra với thực tế đường đi (Offline Tracking).


Ảnh 23: So sánh đối chiếu giữa kế hoạch lộ trình đã vạch ra với thực tế đi đường của lái xe

 • Cho phép người dùng trích xuất dữ liệu về thời gian, quảng đường, khoảng cách, chi phí tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe theo ngày/tuần/tháng/năm.


Hình 24: Báo cáo chi tiết thời gian, quảng đường, khoảng cách di chuyển, chi phí tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe theo ngày/tuần/tháng/năm

IV. Các thành phần giải pháp:

1. Phần mềm Garmin Mapsource:

2. Phần mềm dữ liệu bản đồ VietnamMap:

3. Thiết bị dẫn đường Garmin Nuvi:

V. Lĩnh vực ứng dụng:

 • Quản lý địa điểm kênh phân phối, cửa hàng, đại lý
 • Giao nhận vận tải hàng hóa
 • Quản lý địa điểm các trạm ATM, phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng
 • Quản lý các trạm BTS, cáp viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, điện lực,…

Viết một bình luận