Liên hệ HighMark Security

Máy đo đạc, GPS, thiết bị định vị, máy thủy bình, trắc địa, kinh vĩ, đo diện tích

HIGHMARK SECURITY

1. Trụ sở: Khu B, tầng 2 – Tòa nhà công viên phần mềm – Số 02 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
2. Trung tâm trải nghiệm giải pháp và sản phẩm: Số 07 Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

#1 HighMark Security – Nhà cung cấp máy định vị GPS & thiết bị đo đạc tại Việt Nam ✅ Máy định vị GPS Garmin ✅ Máy kinh vĩ ✅  Máy thủy bình ✅  Máy trắc địa ✅  Máy đo đạc ✅  Máy đo diện tích ✅ Máy thủy chuẩn