Máy thủy bình và hướng dẫn sử dụng [Cách đo đạc máy thủy chuẩn]

Máy đo đạc, trắc địa toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy dọi laser

HighMark Security ✅ giới thiệu các loại máy thủy bình (máy thủy chuẩn) và hướng dẫn sử dụng, cách đo đạc. Công tác trắc địa hay công tác đo đạc là công việc khảo sát lại thực tế hay công tác chuyển từ thiết kế …

Đọc tiếp

Các tính năng cơ bản của một máy định vị GPS Garmin cầm tay

HighMark Security giới thiệu một số tính năng cơ bản của một máy định vị GPS Garmin cầm tay mới nhất 2018 Tất cả các dòng máy định vị GPS Garmin đều có tính năng định vị cơ bản. Ngoài ra Garmin còn có nhiều tính năng bổ sung mà có thể nâng cao tính hữu dụng của máy định vị GPS.

HighMark Security giới thiệu một số tính năng cơ bản của một máy định vị GPS Garmin cầm tay mới nhất

Tất cả các dòng máy định vị GPS Garmin đều có tính năng định vị cơ bản. Ngoài ra Garmin còn có nhiều tính năng bổ sung mà có thể nâng cao tính hữu dụng của máy định vị GPS.

Đọc tiếp