Phần mềm chuyển đổi dữ liệu máy định vị GPS Garmin sang AutoCAD

pham-mem-may-gps-GPS2CAD

HighMark Security giới thiệu phần mềm chuyển đổi dữ liệu máy định vị GPS Garmin sang AutoCADGPS2CAD là một phần mềm GPS chuyên dụng cho máy định vị Garmin được thiết kết giao diện chuyên nghiệp cho mục đích thu thập thông tin hiện trường và vẽ chúng vào trong các phần mềm dạng CAD như TurboCAD, DoubleCAD hay AutoCAD. GPS2CAD là cầu nối giữa các thiết bị GPS (đặc biệt là các thiết bị GPS của hãng định vị GPS cầm tay GARMIN nổi tiếng) và CAD. GPS2CAD giúp bạn dễ dàng mang các điểm GPS từ máy định vị Garmin của bạn vào môi trường CAD. Với một cú click chuột, bạn có thể dễ dàng vẽ các đường polylines, các điểm, các block từ thiết bị GPS vào các chuẩn phần mềm CAD. Các điểm có thể được vẽ ở dạng điểm 3D phục vụ xây dựng mô hình địa hình và các block chứa đựng các thuộc tính thể hiện trong cơ sở dữ liệu điểm của chúng. Ngoài ra có thể nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu từ môi trương CAD vào máy định vị GPS Garmin một cách nhanh chóng.
Sau đây là một vài chức năng chính:

– Vẽ các điểm waypoints trong TurboCAD, DoubleCAD, và AutoCAD

– Chạy tốt trên hệ điều hành Windows 7, môi trường 64 bit

– Hỗ trợ trực tuyến để cung cấp thông tin nhanh nhất tới người sử dụng

– Tương thích với tất cả các máy định vị GPS Garmin

– Làm việc với các máy thu GPS thế hệ mới

– Xuất dữ liệu sang chuẩn .gpx dễ dàng hoặc các chuẩn GIS công nghiệp khác.

– Cung cấp công cụ chuyển đổi qua lại giữa các hệ tọa độ


GPS2CAD chuyển đỏi hàng trăm ngàn điểm GPS thu nhận được sang hàng trăm loại hệ quy chiếu tọa độ khác nhau trên thế giới, như WGS84, NAD 27, NAD 83 và hệ quy chiếu phẳng địa phương như VN-2000.
Earth2CAD

Tính năng quang trọng Earth2CAD cho phép bạn nạp các ảnh bitmap có sẵn các thuộc tính địa lý từ các phần mềm bản đồ phổ biến như Google Earch. Ảnh có thể được scale và chuyển chúng vào chương trình CAD của bạn, vì thế bạn có thể vẽ các điểm và chuyển nó vào thiết bị GPS một cách dễ dàng.

Tổng hợp

Viết một bình luận