HighMark Security ký kết hợp tác cung cấp máy định vị GPS cho Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF)

Tháng 7.2015 HighMark Security ký kết hợp tác cung cấp máy định vị GPS cho tổ chức  Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) với hệ thống các chi nhánh tại Việt Nam nhằm phục vụ cho các mục đích đo đạc, quản lý đất rừng, bảo tồn thiên nhiên…

Giới thiệu về WWF-Việt NamWWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam.

Từ thập niên 90, WWF đã  hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Từ đó cho đến nay,WWF đã cộng tác với chính phủ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến các vấn đề môi trường và thực hiện các chương trình hoạt động tại các địa phương trên khắp cả nước.

Với trụ sở đầu tiên tại Hà Nội, chương trình WWF Indochina mở rộng hoạt động sang Campuchia (năm 1993) và Lào (năm 1997). Năm 2006, WWF-Thái Lan kết hợp với WWF Indochina để hình thành WWF–Great Mekong. Và năm 2014, WWF–Great Mekong đã mở văn phòng thứ 5 của tổ chức tại Yangon, Myanmar. WWF-Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các dự án của WWF tại Việt Nam.

HighMark Security

Viết một bình luận