Mẫu hợp đồng thiết bị định vị, hợp đồng mua bán máy định vị GPS

HighMark Security gửi Mẫu hợp đồng dùng cho việc mua bán các thiết bị định vị, máy định vị GPS cầm tay, máy đo diện tích đất, mẫu hợp đồng thiết bị định vị,  để Quý vị tham khảo tiện cho việc mua hàng và thanh toán.

HighMark Security

Quý vị có thể tham khảo mẫu hợp đồng mua bán thiết bị định vị GPS bên dưới, nếu cần thêm thông tin Quý vị vui lòng liên hệ:

 • HighMark Security
 • Số 7 Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
 • Web: https://highmarksecurity.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/cctvsupplierinvietnam

Mẫu hợp đồng mua bán máy định vị GPS, thiết bị định vị cầm tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS

Số : ….. /2018 HĐKT

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 13 thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

Căn cứ yêu cầu của Bên A và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Tầm Cao.

Hôm nay, ngày …  tháng …  năm 2018, chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại:  ………………………………………………Fax: ……………………………………
 • Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………………
 • Đại diện bởi Ông: …………………………….Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM CAO

 • Địa chỉ: Số 7 Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại: 0236 3690089
 • Mã số thuế:  0401 369 884         Website:  https://highmarksecurity.vn
 • Tài khoản: 0041001087179        Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Đại diện bởi Ông: ………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B bán cho bên A một (01) thiết bị máy định vị GPS cầm tay. Qui cách kỹ thuật và giá cả máy chiết chai qui định tại điều 2 của hợp đồng này.
1.2. Địa chỉ giao hàng: ……………………

Điều 2: QUI CÁCH KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN
2.1. Qui cách kỹ thuật thiết bị định vị GPS như sau :
– Kiểu dáng, kỹ thuật:
– Quy cách: …
– Công suất :
2.2. Giá bán : …………….đồng. (Bằng chữ:……………..)
2.3. Chi phí vận chuyển, lắp ráp thiết bị: do bên B chịu.

Điều 3: GIAO HÀNG VÀ BẢO HÀNH
3.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày, tính từ ngày bên A thanh toán tiền đợt 1.
3.2 Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt cọc đã nhận (thanh toán đợt 1) và phải chịu một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng là 50 triệu đồng.
3.3 Thời gian bảo hành kỹ thuật: 12 tháng kể từ ngày giao hàng. Địa điểm bảo hành : tại Nhà máy thuốc thú y Việt Việt. Chi phí đi lại bảo hành bên B chịu.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Bên A sẽ thanh toán cho bên B làm 02 đợt như sau :
– Đợt 1: 50% giá trị ( tương đương……đồng) ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền này cũng được xem là tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng.
– Đợt 2: 50% còn lại ngay sau khi bên B giao máy, chạy thử và hai bên lập biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B xuất hóa đơn VAT cho bên A.
– Nếu bên A thanh toán chậm thì phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là 2%/tháng.

Điều 5 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1. Tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nguồn điện tại địa điểm lắp đặt máy để bên B hoàn thành công việc của mình.
5.2. Khi bên B thử máy, bên A phải cung cấp đủ chai và nguyên liệu để thử máy.
5.3. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thỏa thuận.
5.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua hàng theo qui định của pháp luật.\

Điều 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
6.1. Bảo đảm cung cấp thiết bị đúng chất lượng và qui cách kỹ thuật như đã thỏa thuận và cam kết thiết bị bán cho bên A thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, kể cả vấn đề về bản quyền kiểu dáng, kỹ thuật.
6.2. Chịu trách nhiệm lắp ráp, chạy thử máy và bảo trì, bảo hành máy theo đúng thỏa thuận.
6.3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thiết bị và hướng dẫn bên A cách sử dụng.
6.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán hàng theo qui định của pháp luật.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
7.1. Mọi thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng này đều chỉ có giá trị khi được hai bên cùng nhau bàn bạc, trao đổi và đồng ý bằng văn bản.
7.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều đã thỏa thuận. Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.
7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

                      BÊN A                                                                             BÊN B
           (ký tên, đóng dấu)                                                            (ký tên, đóng dấu)


#1 HighMark Security – Nhà cung cấp thiết bị định vị GPS tại Việt Nam

Xem thêm:

 • Mẫu hợp đồng lắp đặt camera
 • Cập nhật bảng giá lắp đặt camera tại Đà Nẵng mới nhất áp dụng 2018

Viết một bình luận