Hướng dẫn xóa tọa độ điểm bằng phần mềm Global Mapper 17

Trong lúc khảo sát các tuyến đường trên khu vực miền núi gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở vì thế chúng ta cũng có thể dùng Google Earth để khảo sát sơ bộ rồi tìm ra các tọa độ điểm để chôn cột mốc, chúng ta có thể dùng Map để kết nối với phần mềm Google Earth để đề xuất các điểm thiết kế sang định dạng của phần mềm khác như Autocad, sau đó sẽ có các tọa độ điểm và chúng ta có thể dùng máy định vị GPS cầm tay để xác định vị trí điểm đó ngoài thực địa giúp chúng ta nhanh chóng khảo sát.

Trước hết, bạn hãy mở các tuyến đường được xác định trên Google Earth định dạng file KMZ.

Hướng-dẫn-xóa-tọa-độ-điểm-bằng-phần-mềm-Global-Mapper-17

Thứ hai, cài đặt các thông số về kinh tuyến trục múi chiếu của hệ tọa độ VN2000 

Hướng dẫn xóa tọa độ điểm bằng phần mềm Global Mapper 17-1

Thứ ba, xuất các tuyến đường tọa độ điểm mà bạn muốn sang định dạng file của phần mềm Autocad

Hướng dẫn xóa tọa độ điểm bằng phần mềm Global Mapper 17-2

 

Như vậy là xong, chúc bạn may mắn nhé

Viết một bình luận