Cài đặt vn2000 trên máy GPS Garmin 64s

Hệ tọa độ VN2000 rất thông dụng và phổ biến tại Việt Nam nên những thiết bị định vị GPS cầm tay đều phải cài đặt để quá trình sử dụng dễ dàng hơn. Sau đây HighMark sẽ hướng dẫn bạn cài đặt hệ tọa độ VN2000 trên máy GPS Garmin 64s.

Bạn vào Settup để cài đặt

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

Cài đặt kinh tuyến trục theo từng khu vực và cài đặt múi chiếu

Chọn Setup > Position Format

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

Position Format –> User Grid

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

Sau đó chúng ta chọn vào UTM để cài đặt thông tin về kinh tuyến trục và múi chiếu ( 3 độ=0.9999, 6 độ là 0.9996

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

False Easting : Đổi giá trị thành 500000 m

False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m

Scale: 0.9999 (múi 3 độ) hoặc 0.9996 (múi 6 độ)

Longitude Origin: nhập giá trị kinh tuyến trục của địa phương vào

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

Nhấn phím QUIT ở màn hình trên cho đến khi màn hình trở về màn hình chọn Map Daturn và chúng ta chọn USER

Sau đó nhập các giá trị của DX, DY, DZ vào:

DX = – 00193, DY = – 00039, DZ = – 00111

cai-dat-vn2000-tren-may-gps-garmin-64s

Bạn nhấn phím QUIT để thoát ra ngoài

Sau đó chúng ta nhấn phím QUIT để trở về màn hình bản đồ

Trên đây là toàn bộ quá trình cài đặt hệ tọa độ VN2000 cho máy định vị GPS cầm tay Garmin 64S

Viết một bình luận