Xem Unit ID của máy định vị GPS Garmin

Xem Unit ID của máy định vị GPS Garmin

sử dụng Unit ID là số định danh máy GPS đang sử dụng các gói bản đồ, vì vậy, ngoài các thông tin cá nhân, thành viên các nhóm cần cung cấp thêm thông tin này. Unit ID trong máy GPS của Garmin là dãy 10 chữ số định danh cho 1 máy được sản xuất. Xin lưu ý rằng nó không phải là các số serial, mã hàng, … Unit ID không được in ở bao bì, mà được lưu trữ bên trong firmware của máy. Tuy nhiên, để xem Unit ID của máy cũng không quá khó, nếu bạn làm theo các hướng dẫn sau đây.

Cách 1 là sử dụng soft Mapsource. Sử dụng menu Utilities \ Get Unit ID \ Chọn đúng máy GPS (trong trường hợp đang có nhiều máy kết nối vào PC cùng lúc)

Cách 2 là xem trực tiếp trên máy GPS.

Lưu ý cho các máy cầm tay trước đây như 60CSx, Etrex Venture, Etrex H, … thao tác hơi phức tạp hơn 1 chút:

Vào Menu Setting \ System \ Nhấn menu lần nữa và chọn Software Version, ID là chuỗi hiển thị của Unit ID (đ/v máy Etrex, 60, 76) / Hoặc vào About (đ/v máy Oregon). ID cũng có thể xem thông qua chương trình Garmin Mapsource khi có kết nối với máy GPS.

Theo GPSClub.vn

Viết một bình luận