Chương trình hỗ trợ
Like Us on Facebook

Tìm hiểu Mô hình hoạt động hệ thống định vị toàn cầu GPS

Tìm hiểu Mô hình hoạt động hệ thống định vị toàn cầu GPS
Rate this post

Thiết bị định vị GPS nhận dữ liệu vị trí (kinh độ, vĩ độ) từ vệ tinh, sau đó gửi các gói dữ liệu lên máy chủ qua Sim 3G của nhà mạng, phần mềm trên máy chủ sẽ phân tích dữ liệu và đưa các trạng thái lên website để người sử dụng xem trên máy tính hoặc điện thoại để quản lý theo dõi giám sát xe của mình.


Kết nối với HighMark Security:
Tặng 5% đơn hàng đặt mua online máy định vị GPS