So sánh ưu nhược điểm 5 máy định vị GPS vệ tinh phổ biến hiện nay

HighMark Security giới thiệu bài viết so sánh ưu nhược điểm 5 máy định vị GPS vệ tinh phổ biến hiện nay ✅ Về tổng thể đứng đầu là Garmin Oregon 600, thứ 2 là Garmin GPS MAP 64s, thứ 3 là Garmin Montana 680, Thứ tư là Garmin eTrex 20x, cuối cùng la fMagellan eXplorist 510

so-sanh-may-dinh-vi-GPS-Etrex-Touch-25

So sánh ưu nhược điểm 5 máy định vị GPS vệ tinh phổ biến hiện nay

Khả năng tiếp nhận vệ tinh

Để xác định khả năng thu nhận tín hiệu tốt nhất, chúng tôi đã thực hiện một số kiểm tra khách quan. Chúng tôi đặt các thiết bị này bên ngoài ở cả hai khu vực thoáng và bị che chắn để so sánh độ chính xác của tất cả các thiết bị.Chúng tôi thực hiện 4 bài kiểm tra. Lần đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã bật các đơn vị này lên và tính thời gian để xem phải mất bao lâu để xác định vị trí. Điều này bắt chước bao lâu nó sẽ mất một đơn vị để có được một tín hiệu ở một vị trí mới. Trong thử nghiệm thứ hai của chúng tôi bật thiết bị và di chuyển chúng dần dần từ các khu vực tháng đến gần với khu vực bị che chắn và so sánh độ chính xác được ghi lại của chúng. Trong thử nghiệm thứ ba chúng tôi đã đánh dấu một điểm đường và cố gắng điều hướng về vị trí đó bằng GPS. Chúng tôi đo khoảng cách từ điểm thực tế và điểm máy định vị chỉ đến. Đối với thử nghiệm cuối cùng  chúng tôi đã lập bản đồ trên diện tích 7000 feet vuông và sử dụng chức năng tình chu vi

Và kết quả đứng đầu là Garmin Montana 680, thứ hai là Garmin GPS MAP 64s, thứ ba Garmin Oregon 600, thứ 4 là Garmin eTrex 20x và cuối cùng là Magellan eXplorist…

Dễ dàng sử dụng

Dưới đây chúng tôi đánh giá máy định vị dễ dàng sử dụng bằng cách thực hiện một số chức năng chính như đánh dấu và chỉnh sửa điểm, tạo và chỉnh sửa track, điều hướng đến một điểm, và một tuyến đường. Trong các thử nghiệm chúng tôi so sánh từng phần riêng lẻ . Trong đó có loại màn hình, bố trí menu, gõ bàn phím, cấu hình nút, và giao diện.

Kết quả dễ sử dụng nhất là Garmin Oregon 600, tiếp đến là Garmin Montana 680, rồi đến Garmin eTrex 20x, Garmin GPS MAP 64s và cuối cùng với là Magellan eXplorist…

Chất lượng màn hình hiển thị

Chúng tôi nhìn vào màn hình hiển thị dưới ánh sáng thấp và ánh sáng cao, có và không có kính mát. Tất cả các thiết bị đều có màn hình chất lượng cao với các kích cỡ khác nhau. Mặc dù màn hình lớn hơn là dễ dàng xem hơn nhưng thường dẫn đến sáng chói hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh

Cuối cùng chúng tôi nhận thấy rằng Garmin Oregon 600có màn hình chất lượng tốt nhất, Garmin GPS MAP 64s có màn hình chất lượng đứng thứ 2, Garmin Montana 680 có màn hình chất lượng đứng thứ 3,Garmin eTrex 20x có màn hình chất lượng đứng thứ 4, Magellan eXplorist có màn hình chất lượng đứng cuối cùng.

Tốc độ

Chúng tôi đếm thời gian để mở máy, vẽ bản đồ và chuyển từ một chức năng này đến chức năng khác. Ngoài ra, chúng tôi đặt tất cả các thiết bị vào tủ lạnh qua đêm để xem nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến hoạt động liệt kê ở trên như thế nào và thấy rằng không thiết bị bào bị ảnh hưởng trừ Garmin Oregon bị đóng băng với nhiệt độ khắc nghiệt.

Kết luật tốc độ nhanh nhất là Garmin Oregon 600, đứng thứ hai là Garmin GPS MAP 64s, đứng thứ 3 là Garmin Montana 680, Đứng thứ 4 là Garmin eTrex 20x, đứng thứ 5 là Magellan eXplorist…

Trọng lượng và kích thước

Nhỏ gọn và nhẹ nhất là Garmin eTrex 20x , sau đó đến Garmin Oregon 600 rồi đến Garmin GPS MAP 64s và Magellan eXplorist. Cuối cùng kích thước to và nặng nhất là Garmin Montana 680

Viết một bình luận