Quy định 2015 những xe ô tô bắt buộc gắn thiết bị định vị (hộp đen)

HighMark Security giới thiệu Quy định 2015 những xe ô tô bắt buộc gắn thiết bị định vị (hộp đen) Theo Dự kiến Nghị định của Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (lần thứ 3), sắp tới hàng chục nghìn xe taxi cũng sẽ phải đựoc gắn thiết bị định vị theo dõi   Từ ngày 1/7/2011, nhóm đối tượng 1: gồm xe oto kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có lộ trình trên 500 km, xe kinh doanh vận tải du lịch, xe oto kinh doanh vận tải chở hàng bằng container phải gắn thiết bị định vị oto  

Nhóm đối tượng 2 gồm: xe oto kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có khỏang cách từ trên 300 km, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách thì thời hạn gắn thiết bị giám sát gps phải kết thúc vào ngày 1/1/2012, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe oto, xe khách du lịch, xe container… đều phải lắp đặt thiết bị theo dõi giám sát hành trình.

Sau 2 năm toàn quốc đã có gần 50 ngàn phương tiện trong diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị hộp đen và chính thức chịu sự quản lý giám sát của cơ quan Nhà nước.

Mới đây, để tiếp tục giám sát các phương tiện chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, Bộ Giao thông vận tải đã soạn thảo Dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe oto đưa ra các quy định buộc các phương tiện chưa gắn định vị gps phải gắn thiết bị này trong thời gian tới. bắt buộc xe oto kinh doanh vận tải hành khách, xe oto kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo kéo hoạt động kinh doanh vận tải và xe oto kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên phải gắn hộp đen; thiết bị này phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.   Dự thảo đề xuất đến ngày 1/7/2015, tất cả xe taxi phải đựợc gắn thiết bị định vị đúng chuẩn của Bộ GTVT

thiet-bi-dinh-vi-gps-taxi

Taxi phải gắn thiết bị định vị     Đến ngày 1/1/2016, trên xe đầu kéo kéo, xe oto kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.   Đến ngày 1/1/2017, trên xe oto kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.  

Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm các yêu cầu sau: Lưu giữ và truyền thông tin: hành trình, tốc độ, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe liên tục, thời gian lái xe trong 24 giờ của từng lái xe. T

hông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải.  

Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 năm   Theo dự thảo, từ 1/7/2015, trên xe taxi phải gắn thiết bị giám sát hành trình, và từ ngày 1/7/2016, xe taxi phải có thêm thiết bị in hoá đơn kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; lái xe phải trích xuất hóa đơn tính tiền cho khách hàng   Bên cạnh đó, trên nóc taxi phải gắn chữ hộp đèn taxi; hộp đèn phải được bật sáng khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.  

Dự thảo kiến nghị quy định Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe) và có thời hạn sử dụng không quá 8 năm.  

Ngoài ra tại dự thảo Bộ GTVT cũng có yêu cầu về việc thống nhất màu sơn của xe đối với từng hãng và việc đăng ký màu sơn phải thực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố   Doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh taxi phải có không duới 10 xe và không quá 100 xe khi kinh doanh vận hành trên địa bàn   HighMark Security ( tổng hợp)

Viết một bình luận