Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS hàng hải Koden

HighMark Security giới thiệu một số hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS hàng hải Koden ✅ MÁY ĐỊNH VỊ GPS / GLONASS KODEN KGP-915

Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS hàng hải Koden

Để đảm bảo cho các thiết bị điện tử hàng hải hoạt động tốt, tăng tuổi thọ của máy, nhằm phục vụ tốt cho việc khai thác cũng như an toàn trên biển, chúng tôi mong khách hàng trong quá trình sử dụng máy cần lưu ý những điểm sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ HÀNG HẢI ĐIỆN TỬ

  • Sử dụng nguồn điện một chiều ổn định, theo đúng yêu cầu kỹ thuật của máy. Tuyệt đối không sử dụng máy khi bình điện đang sạc.
  • Nên dùng một bình ắc quy riêng cho các loại máy định vị. Khi cầu chì đứt phải tìm nguyên nhân trước khi thay cầu chỉ mới. Cầu chì thay thế phải có đặc tính kỹ thuật tương đương với cầu chì của máy. Tuyệt đối không dùng cầu chì có trị số Ampe lớn hơn.
  • Khi nối nguồn vào máy phải kiểm tra và biết chắc chắn nguồn được dùng là nguồn mộtchiều, có điện áp phù hợp với máy thì mới được sử dụng.
  • Phải xác định chính xác dây nguồn nào nối với cực dương (+),dây nguồn nào nối với cực âm (-).
  • Phải đảm bảo các đầu nối điện được tiếp xúc tốt, đảm bảo không bị mất điện đột ngột khi đang sử dụng máy.
  • Đối với ANTEN của máy định vị, vị trí lắp đặt phải cách xa vị trí của ANTEN máy thông tin 3-4 mét và phải nằm ngoài góc quét của RADAR gắn trên tàu.
  • Thường xuyên vệ sinh máy sạch sẽ. Khi vận chuyển máy đi về phải tránh va chạm.
  • Khi máy hư hỏng cần thông báo cho chúng tôi biết, tuyệt đối không tự mở máy ra sửa chữa.

Rất mong quý khách hàng lưu ý những khuyên cáo trên trong quá trình sử dụng máy

Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS hàng hải Koden
Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS hàng hải Koden

Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915

MỤC LỤC
1. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN MẶT MÁY …………………………………………………………4
2. MỞ/ TẮT MÁY …………………………………………………………………………………………………….4
3. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH VÀ ĐÈN NỀN BÀN PHÍM……………………………4
4. CÁC MÀN HÌNH CHÍNH CỦA MÁY…………………………………………………………………….5
4.1 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 1: Màn hình thông số hải hành 1 ……………………………………..6
4.2 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 2: Màn hình thông số hải hành 2 ……………………………………..6
4.3 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 3: Màn hình thông số hải hành 3 ……………………………………..6
4.4 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 4: Màn hình thông số hải hành kết hợp la bàn……………………6
4.5 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 5: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình xa lộ dẫn
đường……………………………………………………………………………………………………………………7
4.6 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 6: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình plotter…….7
4.7 CÁC THÔNG SỐ HIỂN THỊ …………………………………………………………………………….7
5. CÀI ĐẶT KÝ HIỆU ĐIỂM …………………………………………………………………………………….7
6. CÀI ĐẶT VẾT ………………………………………………………………………………………………………8
7. NHẬP ĐIỂM CẦN NHỚ VÀO MÁY…………………………………………………………………….10
7.1 NHẬP ĐIỂM NHANH VÀ NHẬP ĐIỂM VỊ TRÍ KHẨN CẤP POB…………………..10
7.2 NHẬP ĐIỂM KHI ĐÃ BIẾT TRƯỚC TỌA ĐỘ ……………………………………………….10
8. ĐI / HỦY ĐI ĐẾN ĐIỂM ĐÍCH ……………………………………………………………………………11
9. SAO CHÉP ĐIỂM ĐÃ NHẬP……………………………………………………………………………….12
10. XÓA ĐIỂM ĐÃ NHẬP TRONG MÁY ………………………………………………………………..13
11. CÀI ĐẶT TUYẾN ĐƯỜNG………………………………………………………………………………..14
12. GỌI LẠI / DỪNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ………………………………………………………15
13. CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG……………………………………………………………………………………….16
13.1 BÁO ĐỘNG MẤT VỆ TINH (GNSS) …………………………………………………………….16
13.2 BÁO ĐỘNG TRÔI NEO (ANCH) ………………………………………………………………….16
13.3 BÁO ĐỘNG ĐẾN (PROX) ……………………………………………………………………………17
13.4 BÁO ĐỘNG LỆCH ĐƯỜNG (XTE) ………………………………………………………………17
13.5 BÁO ĐỘNG LỆCH HƯỚNG (CDI) ……………………………………………………………….18
14. TRẠNG THÁI VỆ TINH…………………………………………………………………………………….18
15. ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM ……………………………………………………………..19
16. CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN TRONG MÁY ……………………………………….20
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
3
16.1 ĐIỀU CHỈNH GIỜ THEO GIỜ VIỆT NAM ……………………………………………………20
16.2 CHỌN ĐƠN VỊ ĐO………………………………………………………………………………………20
16.3 MỨC TRUNG BÌNH……………………………………………………………………………………21
16.4 TỰ ĐỘNG ĐỔI ĐIỂM TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG……………………………………………..21
16.5 RESET MÁY ……………………………………………………………………………………………….23
17. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ ………………………………………………………………………………………23
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN MẶT MÁY
2. MỞ/ TẮT MÁY
– Nhấn nút để mở máy.
– Nhấn giữ nút trong 3s để tắt máy.
3. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH VÀ ĐÈN NỀN BÀN PHÍM
– Nhấn nút BRILL để điều chỉnh độ sáng màn hình với 7 mức độ. Sau khi nhấn
BRILL cửa sổ sẽ hiện ra như hình:
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
5
– Nhấn nút để thay đổi độ sáng màn hình và đèn nền bàn phím.
4. CÁC MÀN HÌNH CHÍNH CỦA MÁY
Chọn các màn hình hiển thị bằng 2 cách:
Cách 1: Nhấn phím MODE để thay đổi lần lượt 6 màn hình hiển thị.
Cách 2: Dùng phím số từ 1 đến 6 để chọn 1 trong 6 màn hình hiển thị.
Máy có 6 màn hình hiển thị:
– NAV 1, NAV 2, NAV 3: Màn hình thông số hải hành.
– NAV 4: Màn hình thông số hải hành kết hợp la bàn.
– NAV 5: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình xa lộ dẫn đường.
– NAV 6: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình plotter.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
6
4.1 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 1: Màn hình thông số hải hành 1
4.2 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 2: Màn hình thông số hải hành 2
4.3 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 3: Màn hình thông số hải hành 3
4.4 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 4: Màn hình thông số hải hành kết hợp la bàn
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
7
4.5 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 5: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình xa lộ dẫn
đường
4.6 MÀN HÌNH HIỂN THỊ 6: Màn hình thông số hải hành kết hợp màn hình plotter
4.7 CÁC THÔNG SỐ HIỂN THỊ
5. CÀI ĐẶT KÝ HIỆU ĐIỂM
1. Nhấn nút MENU.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
8
2. Nhấn phím 0 hoặc chọn Menu 10: ĐỒ GIẢI (Plotter), màn hình xuất hiện:
3. Nhấn phím 1 hoặc chọn 1: KÝ HIỆU DẤU (Mark symbol), nhấn ENT.
Xuất hiện cửa sổ .
4. Dùng để chọn ký hiệu muốn cài đặt. Nhấn ENT để chọn.
5. Nhấn 2 hoặc để chọn 2: H-THỊ DẤU (Mark display)
6. Nhấn ENT, xuất hiện cửa sổ
7. Dùng chọn kiểu hiển thị điểm, nhấn ENT để chọn.
˗ KÝ HIỆU + SỐ (Symbol + Number)
˗ KÝ HIỆU (Symbol)
˗ SỐ (Number)
˗ TẮT (OFF)
6. CÀI ĐẶT VẾT
1. Nhấn nút MENU.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
9
2. Nhấn phím 0 hoặc chọn Menu 10: ĐỒ GIẢI (Plotter), màn hình xuất hiện:
3. Nhấn phím 3 hoặc chọn 3: MÀU VẾT (Track color), nhấn ENT. Xuất hiện
cửa sổ
4. Dùng chọn màu vết. Nhấn ENT để chọn.
5. Nhấn phím 4 hoặc chọn 4: BIỂU ĐỒ (Plotter), nhấn ENT. Xuất hiện cửa sổ
6. Dùng chọn thời gian vẽ vết (sec) hoặc khoảng cách vẽ vết (NM) hoặc OFF
để tắt vẽ vết. Nhấn ENT để chọn.
7. Nhấn phím 5 hoặc chọn 5: XÓA VẾT (Track clear), nhấn ENT để chọn.
Xuất hiện cửa sổ
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
10
8. Dùng chọn vết có màu nào sẽ bị xóa hoặc chọn TẤT CẢ (All) để xóa hết tất
cả các vết đang lưu. Nhấn ENT, xuất hiện cửa sổ
9. Dùng chọn CÓ (YES) nếu đồng ý xóa vết hoặc KHÔNG (NO) nếu không
đồng ý xóa vết. Nhấn ENT để chọn.
7. NHẬP ĐIỂM CẦN NHỚ VÀO MÁY
Máy KGP-915 có thể lưu trữ 999 điểm được đánh số vị trí sắp xếp từ 0001 đến 0999.
Khi lưu điểm mới cùng một vị trí sắp xếp thì thông tin của điểm mới cũ sẽ bị xóa và thay vào
đó là thông tin điểm mới vừa được nhập.
– Lưu trữ thông tin ngày, giờ, dữ liệu vị trí, kí hiệu điểm, tuyến đường.
7.1 NHẬP ĐIỂM NHANH VÀ NHẬP ĐIỂM VỊ TRÍ KHẨN CẤP POB
1. Nhấn xuất hiện cửa sổ
2. Nhấn ENT để lưu vị trí hiện tại.
3. Có thể lưu trữ 999 điểm từ W0001 đến W0999
 Để nhập điểm vị trí khẩn cấp nơi có người rơi xuống biển POB, thực hiện như
sau:
1. Nhấn xuất hiện cửa sổ
2. Nhấn để lưu điểm vị trí có người rơi xuống biển. Lúc này máy sẽ tự động
chuyển sang màn hình La bàn chỉ báo Hướng và Khoảng cách đi đến điểm
POB. Điểm POB sẽ tự động lưu vào vị trí P0000 trong máy.
3. Nhấn CLR 2 lần để thoát khỏi chế độ POB.
7.2 NHẬP ĐIỂM KHI ĐÃ BIẾT TRƯỚC TỌA ĐỘ
1. Nhấn MENU, xuất hiện cửa sổ như hình:
Số thứ tự
lưu
Ngày, giờ lưu
Tọa độ

Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
11
2. Nhấn phím 1 hoặc chọn Menu 1: Điểm (Waypoints) , nhấn ENT.
3. Nhấn bàn phím số hoặc để chọn vị trí lưu trữ (0000 đến 9999)
4. Nhấn ENT để hiển thị cửa sổ nhỏ
5. Dùng (lên/xuống) để chọn SỬA (Edit) để nhập điểm. Nhấn ENT để chọn.
6. Dùng (trái/phải) để chọn nhập ký hiệu , tọa độ ,
ghi chú . Nhấn ENT để chọn.
7. Nhấn ENT để lưu thông tin đã nhập.
8. Lặp lại bước 6 và 7 để chọn chữ cái tiếp theo cho đến khi nhập thông tin ký hiệu điểm,
tọa độ, ghi chú xong.
Lưu ý: Lúc nhập tọa độ, nhấn các phím số để nhập Vĩ độ/ Kinh độ:
8. ĐI / HỦY ĐI ĐẾN ĐIỂM ĐÍCH
Muốn máy dẫn tàu đi đến một điểm nào thì vị trí của điểm đó phải được nhập vào
máy trước. Khi gọi lại điểm nhớ nào đó mà muốn đi đến ta thực hiện như sau:
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
12
1. Nhấn nút MENU.
2. Nhấn phím 1 hoặc chọn Menu 1: Điểm (Waypoints) , nhấn ENT. Xuất hiện
cửa sổ danh sách các điểm đã lưu.
3. Dùng bàn phím số hoặc để chọn số thứ tự điểm cần đi tới.
4. Nhấn ENT, xuất hiện cửa sổ
5. Chọn NHẬP (Set) để đi tới điểm đã chọn. Nhấn ENT, lúc này màn hình sẽ hiện
˗ Tương tự, chọn NHẬP LẠI (Reset) để hủy đi tới điểm.
9. SAO CHÉP ĐIỂM ĐÃ NHẬP
1. Nhấn nút MENU.
2. Nhấn phím 1 hoặc chọn Menu 1: ĐIỂM (Waypoints) , nhấn ENT. Xuất hiện
cửa sổ danh sách các điểm đã lưu.
3. Dùng bàn phím số hoặc để chọn số thứ tự điểm cần sao chép.
4. Nhấn phím ENT, xuất hiện cửa sổ
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
13
5. Chọn CHÉP (Copy). Nhấn ENT, lúc này màn hình sẽ hiện
6. Dùng và phím số để chọn vị trí chép vào. Nhấn ENT để hoàn tất sao chép.
10. XÓA ĐIỂM ĐÃ NHẬP TRONG MÁY
1. Nhấn nút MENU.
2. Nhấn phím 1 hoặc chọn Menu 1: Điểm (Waypoints) , nhấn ENT. Xuất hiện
cửa sổ danh sách các điểm đã lưu.
3. Dùng bàn phím số hoặc để chọn số thứ tự điểm cần xóa.
4. Nhấn phím ENT, xuất hiện cửa sổ
5. Chọn XÓA (Delete) để xóa điểm đã chọn. Nhấn ENT.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
14
6. Chọn CÓ (Yes) nếu đồng ý xóa điểm và chọn KHÔNG (No) nếu không đồng ý xóa
điểm.
11. CÀI ĐẶT TUYẾN ĐƯỜNG
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 2 hoặc chọn Menu 2: TUYẾN ĐƯỜNG (Route) , nhấn ENT.
3. Nhấn phím 1 hoặc để chọn NHẬP/SỬA TUYẾN ĐƯỜNG (Route Set/
Edit).
4. Nhấn ENT để xuất hiện cửa sổ:
5. Sử dụng phím số hoặc để chọn thứ tự tuyến đường muốn cài đặt. Nhấn
ENT.
6. Nhấn ENT, xuất hiện cửa sổ
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
15
7. Dùng chọn SỬA (Edit) để nhập các điểm trên tuyến đường. Nhấn ENT.
8. Dùng để chọn nhập tên tuyến đường. Nhấn ENT để xuất hiện bảng chọn
các ký tự chữ cái và chữ số. Dùng chọn APPLY sau khi cài đặt xong tên
tuyến đường, nhấn ENT.
9. Dùng để chọn thứ tự điểm trong tuyến đường. Dùng phím số để nhập điểm
cần đi trên tuyến đường. Nhấn ENT sau mỗi lần nhập điểm xong.
10. Lặp lại bước 9 cho các điểm khác trên tuyến đường.
12. GỌI LẠI / DỪNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 2 hoặc chọn Menu 2: TUYẾN ĐƯỜNG (Route) , nhấn
ENT.
3. Nhấn phím 1 hoặc để chọn NHẬP/SỬA TUYẾN ĐƯỜNG (Route Set/
Edit).
4. Nhấn ENT để xuất hiện cửa sổ:
5. Chọn NHẬP (Set) để chọn bắt đầu hành trình trên tuyến đường.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
16
6. Sử dụng (lên/xuống) để chọn chiều đi tới hoặc đi ngược lại.
7. Nhấn ENT để bắt đầu hải trình trên tuyến đường. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị:
– Tương tự, chọn NHẬP LẠI (Reset) để dừng tuyến đường đang đi.
13. CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG
Máy KGP-915 có 5 loại báo động: mất vệ tinh (GNSS), trôi neo (ANCH), đến (PROX),
lệch đường (XTE), lệch hướng (CDI).
1. Nhấn nút MENU.
2. Nhấn phím 6 hoặc chọn Menu 6: BÁO ĐỘNG (Alarms) , nhấn ENT.
13.1 BÁO ĐỘNG MẤT VỆ TINH (GNSS)
˗ Cài đặt MỞ (ON) / TẮT (OFF) để bật/tắt tính năng báo động khi mất tín hiệu vệ
tinh.
13.2 BÁO ĐỘNG TRÔI NEO (ANCH)
˗ Cài đặt MỞ (ON) và cài đặt khoảng cách báo động: Máy sẽ báo động khi tàu bị dịch
chuyển ra khỏi vùng có khoảng cách bán kính đã cài đặt. Cài đặt TẮT (OFF) để tắt
tính năng báo động này.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
17
˗ Khi có báo động trôi neo màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy chữ ANCH.
13.3 BÁO ĐỘNG ĐẾN (PROX)
˗ Cài đặt MỞ (ON) và cài đặt khoảng cách báo động: Máy sẽ báo động khi tàu di
chuyển vào vùng khoảng cách bán kính đã cài đặt xung quanh điểm đến. Cài đặt
TẮT (OFF) để tắt tính năng báo động này.
˗ Khi có báo động đến màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy chữ PRX.
13.4 BÁO ĐỘNG LỆCH ĐƯỜNG (XTE)
˗ Cài đặt MỞ (ON) và cài đặt khoảng cách báo động: Máy sẽ báo động khi tàu di
chuyển lệch tâm so với đường thẳng nối vị trí ban đầu với điểm đích. Cài đặt TẮT
(OFF) để tắt tính năng báo động này.
˗ Khi có báo động lệch đường màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy chữ XTE.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
18
13.5 BÁO ĐỘNG LỆCH HƯỚNG (CDI)
˗ Cài đặt MỞ (ON) và cài đặt góc lệch báo động: Máy sẽ báo động khi tàu di chuyển
lệch hướng so với đường thẳng nối vị trí ban đầu với điểm đích. Cài đặt TẮT (OFF)
để tắt tính năng báo động này.
˗ Khi có báo động lệch hướng màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy chữ CDI.
14. TRẠNG THÁI VỆ TINH
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 3 hoặc chọn Menu 3: GNSS, nhấn ENT.
3. Nhấn phím 1 để chọn TRẠNG THÁI VT, xuất hiện cửa sổ thể hiện các thông số
trạng thái thu vệ tinh của máy:
 Lưu ý: Khi không có tín hiệu thu vệ tinh thông số tọa độ sẽ nhấp nháy:
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
19
Khi thu được tín hiệu từ 3 vệ tinh trở lên, máy sẽ hiển thị thông số tọa độ vị trí hiện
tại và thông số tọa độ không bị nhấp nháy.
15. ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 7 hoặc chọn Menu 7: TÍNH TOÁN (Calculation), nhấn
ENT.
3. Nhấn phím 1 hoặc để chọn ĐO K-CÁCH, nhấn ENT.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
20
4. Dùng phím số để nhập số thứ tự điểm thứ nhất WPT1. Nhấn ENT.
5. Dùng để chọn nhập số thứ tự điểm thứ hai WPT2. Nhấn ENT.
6. Khoảng cách giữa 2 điểm là giá trị của RNG, hướng tới điểm từ WPT1 đến WPT2
là giá trị BRG.
16. CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN TRONG MÁY
16.1 ĐIỀU CHỈNH GIỜ THEO GIỜ VIỆT NAM
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 5 hoặc chọn Menu 5: HIỆU CHỈNH (Compensation) , nhấn
ENT.
3. Nhấn phím 4 hoặc để chọn MÚI GIỜ (Time diíerence), nhấn ENT.
4. Dùng phím số để thay đổi múi giờ Việt Nam (+07:00). Nhấn ENT để hoàn tất cài
đặt giờ.
16.2 CHỌN ĐƠN VỊ ĐO
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 8 hoặc chọn Menu 8: CÀI ĐẶT (Initial setup) , nhấn ENT.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
21
3. Nhấn phím 2 hoặc chọn ĐƠN VỊ (Units), nhấn ENT.
4. Dùng để chọn đơn vị muốn sử dụng: NM, KM, SM.
5. Nhấn ENT để hoàn tất cài đặt đơn vị.
16.3MỨC TRUNG BÌNH
Chỉ số mức trung bình thể hiện khả năng đáp ứng chỉ báo vị trí, hướng và tốc độ
thực tế. Chỉ số mức trung bình càng lớn thì thời gian cập nhật chỉ báo vị trí, hướng và tốc độ
càng chậm và ngược lại, chỉ số mức trung bình càng nhỏ thì thời gian cập nhật chỉ báo vị trí,
hướng và tốc độ càng nhanh.
Máy KGP-915 có 5 mức trung bình: 0, 1, 2, 3, 4.
Khuyến cáo: Để đáp ứng chỉ báo vị trí, hướng và tốc độ được tốt nhất, người
sử dụng nên cài đặt trung bình ở mức 1.
Để cài đặt mức trung bình, thực hiện như sau:
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 8 hoặc chọn Menu 8: CÀI ĐẶT (Initial setup), nhấn ENT.
3. Nhấn phím 1 hoặc để chọn TRUNG BÌNH, nhấn ENT. Màn hình xuất
hiện:
4. Dùng để chọn mức trung bình phù hợp muốn cài đặt (KHUYẾN CÁO:
MỨC 1).
5. Nhấn ENT để hoàn tất cài đặt mức trung bình.
16.4 TỰ ĐỘNG ĐỔI ĐIỂM TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG
Hải trình dẫn đường sẽ tự động đổi điểm trên tuyến đường bằng 2 cách:
˗ Đổi điểm bằng chế độ VÒNG TRÒN (Circle): Khi tàu tiếp cận vòng tròn bán kính
báo động điểm thứ nhất (ví dụ: điểm A), máy sẽ tự động đổi điểm tiếp theo cần đi
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
22
đến (Ví dụ: điểm B). Lúc này đường thẳng (Course line) nối vị trí tàu với điểm đến
tiếp theo (điểm B) sẽ được cập nhật.
˗ Đổi điểm bằng chế độ PHÂN GIÁC (Bisector): Khi tàu đi ngang qua vùng nằm
trong góc phân giác của góc tạo bởi đường thẳng nối vị trí tàu với điểm đích thứ
nhất (Ví dụ: điểm A) và đường thẳng nối điểm đích thứ hai (Ví dụ: điểm B) với
điểm đích thứ nhất; thì máy sẽ tự động đổi điểm tiếp theo cần đi đến (Ví dụ: điểm
B). Lúc này đường thẳng (Course line) nối vị trí tàu với điểm đến tiếp theo (điểm
B) sẽ được cập nhật.
Thực hiện chọn cách đổi điểm như sau:
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 2 hoặc chọn Menu 2: TUYẾN ĐƯỜNG (Route)
3. Nhấn phím 2 chọn ĐỔI ĐIỂM. Nhấn ENT, xuất hiện cửa sổ
4. Dùng để chọn cách đổi điểm VÒNG TRÒN (Circle) hoặc PHÂN GIÁC
(Bisector). Nhấn ENT để chọn.
Hướng dẫn sử dụng máy định vị KODEN KGP-915
23
16.5 RESET MÁY
Trong quá trình sử dụng, đôi khi các thao tác xảy ra ngoài ý muốn làm cho các cài đặt
trong máy bị thay đổi, ảnh hưởng đến các thông số chỉ báo trong máy. Ta sẽ khôi phục lại cài
đặt gốc của máy như sau:
1. Nhấn giữ MENU + ENT. Sau đó mở máy bằng phím BRILL
2. Chọn KHỞI ĐỘNG (Initialize)
3. Nhấn ENT. Chọn CÓ (Yes) nếu đồng ý khôi phục lại cài đặt gốc hoặc KHÔNG
(No) nếu không đồng ý khôi phục cài đặt gốc.
17. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ
1. Nhấn MENU.
2. Nhấn phím 8 hoặc chọn Menu 8: CÀI ĐẶT (Initial), nhấn ENT. Xuất
hiện màn hình
3. Nhấn phím 7 hoặc chọn NGÔN NGỮ (Language), nhấn ENT. Xxuất
hiện cửa sổ s
4. Dùng chọn ngôn ngữ sử dụng. Nhấn ENT để chọn

Tham khảo

Viết một bình luận