Hướng dẫn chuyển bản đồ vào máy định vị GPS cầm tay

Hướng dẫn chuyển bản đồ vào máy định vị GPS cầm tay

cach-su-dung-may-dinh-vi-gps

1. Nạp bản đồ cho Garmin.

Bản đồ cho Garmin là dạng bản đồ số, chức năng tìm đường có hoặc không (tùy bản đồ). Đuôi file *.IMG Một bản đồ được đóng gói trong một file *.IMG duy nhất. Bản đồ được phát hành bởi 2 cách:
_ Cung cấp file *.IMG trực tiếp. – TH này, ta thao tác trực tiếp trên file.
_ Cung cấp bản cài Mapsource *.EXE – TH này, ta cần cài MapSource tại đây, sau đó chạy file .exe này để cài tiếp bộ bản đồ.

Một số lưu ý:
Bản đồ có thể bị lock, đó là dạng bản đồ thương mại, lock bởi card ID hay device ID, khi copy file sang thiết bị khác sẽ không sử dụng được. Tuy nhiên, y học đã rất phát triển trong lĩnh vực unlock này.

Base map do Garmin cung cấp – là bản đồ thế giới, nhưng chi tiết cực kém, Việt Nam được mô tả chỉ gồm QL1, HN, HCM và đường biên giới, đường bờ biển (nhưng cũng sai bét nhè). Nói chung, Base map không sử dụng được, nó chính là file gmapbmap.img trên thiết bị. Một số thiết bị có thể xóa được (Orgeon), một số lại không (Etrex, Gmap 60, …)

Việc ghép sử dụng nhiều bản đồ cùng lúc trên thiết bị là hoàn toàn có thể. Garmin cho phép tắt hay bật một mảnh bản đồ nào đó đã được nạp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không ghép được, do vài thuộc tính đặc biệt nào đó của bản đồ. Chuyện này, tùy tình huống cụ thể mới giải thích và giải quyết được.

Có 3 cách để nạp bản đồ vào máy GPS Garmin.

* Cách 1: thô thiển nhất.
Chép file *.IMG vào thư mục GARMIN đã cài chương trình (đối với Mobile XT), hay thư mục GARMIN trên thẻ nhớ microSD. Đổi tên nó thành gmapsupp.img

Thế là xong, nhược điểm của cách này là không chép nhiều bản đồ vào cùng lúc được.

* Cách 2: dùng soft IMG2GPS http://www.img2gps.co.cc/ (Free ware)

_ Nhấn Load Folder, chọn đến thư mục chứa file *.img . Nếu thư mục có nhiều file, chúng sẽ tự động hiện ra hết trong list. Có thể lặp đi lặp lại để load nhiều file *.img
_ Kết nối thiết bị Garmin vào PC (qua cổng USB hay Serial), chọn loại cổng phù hợp, mở máy lên.
_ Click check bản đồ nào muốn nạp vào máy.
_ Click Upload to GPS. Xong.

Chương trình này cũng có thể dùng để xóa sạch những bản đồ đang có trong thiết bị.

* Cách 3: dùng Garmin Mapsource.
(Chương trình MapSource là thiết kế cho GPS Garmin, hổ trợ lập route, up/down POI, track, … )
_ Cài các bộ mapsource.exe (Vietnam.exe , Indochina.exe, …)

_ Chạy MapSource,

B1, Chọn map cần tải vào máy.
B2, Chọn tool Map (bằng cách click vô nút này)
B3, Click, giữ và rê chuột lên chỗ nào của bản đồ cũng được, toàn bộ map sẽ được chọn. Có những map chứa nhiều phần bản đồ khác nhau, thì thu nhỏ lại rồi chọn tất.
B4, Click Send to Device, check chọn mục “Map” và nhấn Send.

Cách này có nhược điểm là hơi dài dòng.
—————

Cả 3 cách đều có thể dùng đầu đọc thẻ nhớ để thực hiện, không nhất thiết phải kết nối thiết bị vào máy PC. ================================================================ CHUYỂN BẢN ĐỒ VÀO MÁY ĐỊNH VỊ GPS

Nguồn bản đồ để đưa vào máy định vị GPS như Mapinfo, MicroStation…

Bản đồ nên chuyển về hệ tọa độ “Longitude / Latitude (WGS 84)”.

Để chuyển bản đồ vào máy định vị GPS hoặc vào MapSource ta cài đặt các phần mềm sau

1/ MapSource

2/ cGpsmapper

3/ GpsMapEdit

4/ GmapTool

Download các phần mềm ở đây
http://www.mediafire.com/download.php?uz2neze0jut

2. Cài đặt phần mềm gps:

Chỉ cài phần mềm MapSource, các phần mềm còn lại do Free nên coppy dán vào ổ C là dùng. C:\cgpsmapperFree; C:\GpsMapEdit; C:\GmapTool

Chuyển bản đồ từ Mapinfo sang ESRI Shape

+ Giả sử ta có file bản đồ Lines.TAB

– Dùng Mapifo Tools\Universal Transtor

Lúc này trong D:\Ban do đã có file Lines_polyline.shp.
-Dùng GPSMapEdit mở file Lines_polyline.shp.

( Do GPSMapEdit này Free nên không mở được file có đuôi *.mif )
Hộp thoại mở ra

Trên From list ta chọn nét vẽ, From field chọn trường cần dán nhãn sau này. Nhấn Next đến hộp thoại sau

Nhấn Next > Finish
+ Cũng từ GPSMapEdit
File > Map Properties

+ Header > Type set chọn Garmin
+ Levels : Chọn level và kích Change. Tùy loại bản đồ mà ta chọn chế độ zoom cho phù hợp với máy định vị GPS và Mapsource.
Nếu muốn Add thêm file bản đồ nữa vào thì ta chọn Insert before để thêm level. Ít nhất 2 level. Xong nhấn Ok
+ Save Map As… lại thành file Rg tieu khu.mp
–     Tạo file có đuôi .img
File\Export >Garmin IMG / cgpsmapper.exe

Save thành Rg tieu khu.img. Hộp thoại mở ra

Chọn đường dẫn đến C:\cgpsmapperFree\cgpsmapper.exe. Nhấn Run đến khi hiện bản thông báo
File Rg tieu khu.img đã được tạo.

Đến đây ta có thể đưa bản đồ vào máy định vị GPS bằng cách sau :
Đổi tên Rg tieu khu.img thành gmapsupp.img và nằm trong Garmin ( ở đây lấy ví dụ ở máy có thẻ nhớ ngoài Garmin\gmapsupp.img )
•     Chuyển bản đồ vào Mapsource.
–     Khởi động GmapTool
Nhấn Add Files chọn đường dẫn để mở file Rg tieu khu.img

Nhấn Split. Trong Dierctory chọn đường dẫn để lưu file sắp tạo ra, đánh dấu chọn vào như hình để tạo ra install.bat nhấn Split all ( Nếu tạo bản đồ mà trong FID đã chọn 12 hoặc một số bất kỳ nào đó, lần sau tạo tiếp một bản đồ khác thì phải chọn khác số đã chọn lần trước )

Trong thư mục ban do\hoan thanh đã có file install.bat
Bây giờ ta chỉ kích đúp vào install.bat vừa được tạo ra và Enter thì bản đồ đã cài vào Mapsource, khi nào không muốn dùng bản đồ đó nữa thì ta nhấn Uninstall.bat để bỏ đi
Từ Mapsource ta chuyển bản đồ vào GPS.
– Theo tôi, nếu chúng ta biên tập bản đồ để cài vào Mapsource không thôi thì ta nên gộp nhiều lớp bản đồ vào một file.
Ví dụ như : ranh giới tiểu khu, ranh giới khoảnh, số hiệu tiểu khu, số hiệu khoảnh… vào chung một file nhưng có nhiều level.
Còn biên tập để cài vào máy định vị GPS thì nên tách ra nhiều file. Thí dụ ranh giới tiểu khu và ranh giới khoảnh gộp vào 1 file gồm có 3 level. Số hiệu tiểu khu và số hiệu khoảnh gộp vào 1 file cũng gồm 3 leve. Sông suối và đường bình độ chung một file… Chúng ta vẫn có thể biên tập một bản đồ hiện trạng vào máy định vị

Viết một bình luận