Cách tăng tốc độ bắt GPS trên Android

Yêu cầu cần có

Để thực hiện được việc tăng tốc độ bắt GPS cho các thiết bị Android thì thiết bị Android của bạn cần phải root và cài đặt ứng dụng quản lý file Root Explore.

Thực hiện

– Tắt hết toàn bộ các kết nối như 3G, wifi,…

– Tải file gps.conftại đây và dùng Root Explore để sao chép nó vào thư mục : /etc/gps.conf

– set quyền Permission cho file gps.conf là rw-r–r–

– Tiến hành bật lại GPS và wifi để tải dữ liệu GPS, sau đó bạn reboot lại thiết bị Android.

– Cài đặt ứng dụng GPS Status & Toolbox Sau đó mở ứng dụng này lên vào tools –> manage A-GPS state –>Reset sau đó lại vào tools –manage A-GPS state –>Download.

– Tắt ứng dụng GPS Status & Toolbox và vào lại, chờ khoảng 5 đến 10 phút để nó tìm đủ 8 đến 11 vệ tinh. Và như vậy bạn đã hoàn thành quá trinh nâng cấp tốc độ bắt GPS cho thiết bị Android của mình rồi. Bạn có thể bật GoogleMaps lên để test.

Viết một bình luận